Vreemde vogel, brons, detail, 2022

Nieuw werk

De basis van het  werk van Jolanda bestaat uit het automatische schrift, opgebouwd uit lagen die verbinding met elkaar zoeken. Vanuit deze basis wordt kleur toegevoegd, kleur dat voor mij meteen gekoppeld kan worden aan klanken, zie ook de klank/kleurencirkel die Jolanda tijdens haar studie aan de Kunstacademie in Kampen ontwikkelde (1984). Terwijl Jolanda beeldend bezig is komen invloeden van buiten af, zoals woorden en gebeurtenissen binnen.  Ik sluit me daar niet van af. 

'Nog steeds is Jolanda beïnvloed door de gesprekken met haar vader over muziek, klankkleur en het leven, al lijkt het er op dat de basis muziek en klankkleur meer naar de achtergrond te verdwijnen.

Van de spelende mens naar mens en emotie  was een thema dat van 2010 tot 2022 niet meer zichtbaar was in het werk van Jolanda. Dit heeft te maken met haar studie aan de Stenden Hogeschool te Leeuwarden waar ze de verkorte studie Creatieve therapie nu Vaktherapie beeldend volgde. In 2022 is thema de mens weer boven gekomen aangevuld met psychologie, maatschappelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen.

 

Links de klankkleurencirkel dat Jolanda als student aan de Kunstacademie te Kampen in 1985 ontwikkelde, door de kleurencirkel van van Itten de en kwintencirkel in elkaar te schuiven.